جراحی بینی شکسته

جراحی بینی شکسته

شایع ترین آسیب استخوانی در صورت شکستگی بینی می باشد . شکستگی در بینی مردان بیشتر رخ می دهد و نسبت آن در حدود 2 به 1 در مرد و زن می باشد . شکستگی بینی در سنین 15 تا 30 سالگی بیشتر رخ می دهد . آسیب وارد شده در بیماران جوان تر بیشتر باعث  جابجا شدن و شکستگی قطعات بزرگتر استخوان بینی می شود در حالی که در افراد مسن تر که استخوان های شکننده تری دارند بیشتر دچار خردشدگی استخوان می شوند .

زمانی که استحکام بینی ازبین برود ممکن است تغییرات نامطلوبی در ظاهر و عملکرد بینی ایجاد شود به این دلیل جراح بینی بر اساس ماهیت و وسعت آسیب ، درمان خاصی را در انتخاب می کند. بیشتر شکستگی های جراحی بینی در ناحیه ی تبدیل قطعه ی نازک انتهایی به قطعه ی ضخیم ابتدایی در 3/1 تا نیمه ی استخوان بینی وجود دارد . جراحی بینی شکسته راه حلی جهت درمان این بینی ها می باشد .

جراحی بینی شکسته

شکستگی بینی به دو دسته تقسیم می شود :

انواع کناری : که در اثر نیرو ی وارد شده به کنار بینی ایجاد می گردد و باعث بروز فرو رفتگی یک سمت بینی و بر آمدگی سمت دیگر بینی می شود . این نوع شکستگی بینی شایع تر می باشد .

انواع قدامی یا روبرو : در این حالت آسیب از سمت بالا به صورت و بینی وارد می شود . این نوع شکستگی شایع نیست و به طور معمول به نیرویی با انرژی بالا نیاز دارد . در این حالت پل بینی فرو رفته می شود و منجر به تغییر قابل مشاهده ای در بینی می شود .

روش جراحی بینی شکسته :

برای درمان شکستگی های بینی از جا انداختن بینی استفاده می شود که به صورت سرپایی انجام می شود . جراحی بینی شکسته نیز در صورتی که آسیب وارد شده سطحی باشد با استفاده از بی حسی موضعی و در مطب قابل انجام است .

برای جا اندازی بینی به روش باز پس از بلند کردن پوست ، قطعات شکسته شده حرکت داده می شوند و در محل مناسب جایگذاری شده و ثابت می شوند .

 

مرکز لیپولیز ایران

 ( روش لیپولیز ، لیپوماتیک ، رینوپلاستی ، ابدومینوپلاستی ، لیپوماتیک سینه ، لیفت سینه )