واحد مشاوره پارک ساعی

واحد مشاوره شماره پارک ساعی – ساعت کاری : شنبه تا ۵ شنبه : ۸ الی ۲۰
خیابان ولیعصر ، بالاتر از پارک ساعی ، کوچه علی نعمتی ( جنب بانک شهر ) ، مرکز جراحی افق
تلفن : ۸۸۲۰۱۲۹۰ – ۸۸۲۰۱۲۹۱
همراه : ۰۹۱۹۰۰۲۵۰۲۰